• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Услуги и решенија

[ icon=”fa fa-building-o” position=”icon-left” title=”Инженеринг”]и проектирање на проекти за системи за снабдување со гас, системи за греење-ладење (HVAC), проекти за енергетска ефикасност и многу други.[/icon]

Наши проекти

АК Инвест

– MRS за објект Џагатај Кабло (ТИРЗ Скопје) – Набавка и изведба на термотехнички инсталации ( систем за ладење,греење, вентилација) и гасна инсталација

Read More

Охридска Банка

Надградба на 3 кат на седиштето на Охридска Банка – Скопје

Read More

Тинекс Скопје

Набавка и изведба на термотехнички инсталации

Read More

Порше Македонија

– Набавка на опрема и изведба на инсталација за греење на нов сервис со  гасни инфрцрвени греалки и вентилација – Набавка, транспорт и монтажа на гасен котел Eurobangas – Изведба на инсталации за ладење на сервис и изведба на термотехничка опрема …

Read More

Халк Банка

– Комплетно реновирање клуч на рака (градежен дел, електрика и климатизација со Mitsubishi Electronic). – Набавка и изведба на термотехнички инсталации (греење и ладење), водовод и канализација, градежни работи. – Реконструкција на експозитура на Халк Банка – Тетово – Реконструкција …

Read More

НАСТЕЛ ДОО Скопје

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на опрема за централно греење: цевен развод, ормарчиња и радијаторско греење. – Инсталирање на опрема за централно топловодно греење на станбен објект – Изведба на инсталации за водовод и канализација во станбен објект …

Read More

Johnson Matthey

– Изработка на Основен проект за котлара за работа на природен гас, изведба и пуштање во работа на гасовод и гасна инсталација, – Изработка на Основен проект за гасовод  и гасна котлара. – Изведување и пуштање во работа на гасовод …

Read More

Брендови