COMAP е една од ретките индустриски компании кои ги снабдуваат сите потребни компоненти за комплетна инсталација, од генератор до емитер, за греење, климатизација и санитарни апликации.
Француската индустриска група, COMAP има меѓународно присуство: продажна мрежа во повеќе од 20 земји и пет производни локации во Европа (во Франција, Италија и Шпанија).
Решенијата за поврзување и контрола од страна на COMAP ја намалуваат вкупната потрошувачка на енергија во зградите, истовремено оптимизирајќи ја удобноста и безбедноста. COMAP, исто така, произведува и продава производи за третман на вода, славини и тушеви.
Во 2006 година, COMAP се приклучи на групата Aalberts Industries NV (AI).