• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

АК Инвест

– MRS за објект Џагатај Кабло (ТИРЗ Скопје)

– Набавка и изведба на термотехнички инсталации ( систем за ладење,греење, вентилација) и гасна инсталација