• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Арцелор Миттал (ЦРМ) – Скопје

– Изработка на Основен проект  за три Мерно-Регулациони станици на природен гас

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на мерно регулациони станици (1 х МРС 1500 м3/h х 2 и МРС 2000 м3/h..1 пар)

 

Локација: Скопје
Клиент: Арцелор Миттал (ЦРМ) - Скопје