• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи Груп

Изградба на тополовод во населба Лисиче

 

Локација: Скопје
Клиент: Балкан Енерџи Груп