• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ЕЛЕМ – Подружница РЕК Осломеј

Набавка и испорака на резервни делови за котел

 

Локација: Кичево
Клиент: РЕК Осломеј