• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Фабрика Карпош

– Изведба на инсталации за радијаторско греење во станбен објект Ѓорче Петров

– Изведба на инсталации за радијаторско греење во станбен објект 6.2 Ѓорче Петров

– Изведба на инсталации за вентилација на гаражи за станбен објект 6.1 и 6.2

– Потстаници 6.2 комплет/6.3 само премер/6.4 само премер

 

Локација: Скопје
Клиент: Фабрика Карпош