• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ФАКОМ – Скопје

– Изработка на Основен проект  за гасоводна инсталација (природен гас) за гасни инфрацрвени греалки.

– Изведување и пуштање во работа на гасна инсталација и монтажа на 166 гасни греалки (вкупен капацитет 6.6 MW)

 

Локација: Скопје
Клиент: Факом