• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ЈСП Скопје

 • Изградба на приклучен гасовод со притисок 4 бари
 • Котларница
  • Изведена комплетна реконструкција на постоечката опрема за работа на природен гас
  • Набавка и пуштање во работа на 2 горилника SAACKE тип SKVJG 15, со капацитет 2 MW и еден горилник тип EUROTHERM HG3
 • Лимарска работилница
  • Изведена инсталација за инфрацрвено греење со гасни греалки со светло зрачење
 • Хала за ремонт
  • Изведена инсталација за инфрацрвено греење со гасни греалки со темно зрачење