• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ГЕНТЕРМ Македонија

Набавка и изведба на термотехнички инсталации во нов производен погон и администрација, вклучувајќи и нова котлара

 

Локација: Скопје
Клиент: Гентерм