• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Главен Штаб на Гранична полиција – МВР Скопје

– Надзор за изведување на термо-технички инсталации (вентилоконвекторско ладење и греењe и вентилација) и електрични инсталации.

 

Локација: Скопје
Клиент: МВР Скопје