• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ГОРСАЈ

– Изведба на инсталација за складирање, транспорт и точење на ТНГ во автомобили и боци, резервоар за ТНГ од 30 м3.

 

Локација: Кичево
Клиент: Горсај