• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Хотел Арка

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на опрема за греење и ладење со топлинска пумпа и вентилоконвектори.

 

Локација: Скопје
Клиент: Хотел Арка