• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Иднина

– Изградба на приклучен гасовод со притисок 4 бари.

– Изведена комплетна реконструкција на постоечката опрема за работа на природен гас.

– Инсталирана снага на горилничка опрема 10 MW.

– Изведба на инсталација за греење на управната зграда на природен гас, котел тип VAILLANT, капацитет 50 kW.

– Набавка и пуштање во работа на 2 горилника SAACKE тип SKVJG 55, со капацитет 6 MW и ЈГ 40 / 5 MW.

 

Локација: Кратово
Клиент: Иднина