• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ИМЦ – Мемфис

– Изработка на Основен проект за греење и ладење.

– Испорака и монтажа на опрема за греење и ладење на ТНГ со вентилоконвектори.

– Инсталирана снага: ладење 70 kW и гасни уреди  за греење 2х45 kW

 

Локација: Скопје
Клиент: ИМЦ - Мемфис