• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

БЕНТОМАК

  • Изведен систем за греење на гас во рудник “Крстов дол”

 

 

Локација: Крива Паланка
Клиент: Бентомак