• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ЈП Агенција за Државни Патишта

Набавка и изведба на термотехнички инсталации во наплатни станици на коридор 8

 

Локација: Скопје
Клиент: ЈП Агенција за Државни Патишта