• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ЈПС со спортски објекти „ПАРК СПОРТ“

Комбиниран котел на дрва и пелети

 

Локација: Велес
Клиент: ЈПС