• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Киро Дандаро

– Инсталација за складирање и транспорт на ТНГ за технолошки потреби на линија за производство на груба картонска амбалажа, капацитет 100 kg/h, резервоар за ТНГ од 40 м3.

– Набавка и пуштање во работа на 2 горилника SAACKE тип EUROSTAR 250 DV 2R, капацитет 250 kW.

 

Локација: Битола
Клиент: Киро Дандаро