• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Кнауф Радика

– Изработка на Основен проект за греење.

– Испорака и монтажа на опрема за инфрацрвено греење на ТНГ.

– Инсталирана снага: 140 kW.

 

Локација: Дебар
Клиент: КНАУФ Радика