• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Кожара “Годел”

– Изградба на приклучен гасовод со притисок 4 бари.

– Изведена комплетна реконструкција на постоечката опрема во котлара за работа на природен гас.

– Инсталирана снага на горилничка опрема 10 MW.

– Набавка и пуштање во работа на 2 горилника SAACKE тип SKVJG 40, со капацитет 5 MW.

 

Локација: Скопје
Клиент: Кожара "Годел"