• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

МАКАУТОСТАР

– Изработка на Основен проект за греење.

– Испорака и монтажа на опрема за инфрацрвено греење: гасни греалки со темно зрачење во сервисот за возила (500 kW.)

– Испорака и монтажа на опрема Vaillant во гасна котлара (800 kW).

 

Локација: Скопје
Клиент: МАКАУТОСТАР