• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Медиапринт Македонија-МПМ

– Изработка на Основен проект за греење и ладење.

– Испорака и монтажа на опрема за греење и ладење на ТНГ со вентилоконвектори.

– Инсталирана снага: ладење 70 kW, и гасни уреди за греење 4х36 kW.

– Резервоар за ТНГ, капацитет 5м3.

– Вградување на испарувачко редукциска станица за ТНГ, капацитет 50 kg/h.

 

Локација: Скопје
Клиент: Медиапринт Македонија - МПМ