• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

НАСТЕЛ ДОО Скопје

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на опрема за централно греење: цевен развод, ормарчиња и радијаторско греење.

– Инсталирање на опрема за централно топловодно греење на станбен објект

– Изведба на инсталации за водовод и канализација во станбен објект Тафталиџе 2

– Изведба на инсталации на радијаторско греење во станбен објект Тафталиџе 2

– Набавка и изведба на термотехнички инсталации ( систем за ладење,греење, вентилација) во деловно- станбен објект

– Набавка, транспорт и монтажа на хидростаници Grundfos

– Хидростаници за Печатница/Жолта куќа