• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Национално здружение на сопственици на приватни шуми

– Испорака, монтажа и пуштање во работа на котел на дрвена биомаса на постоечка топловодна инсталација

 

Локација: Берово
Клиент: