• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ОКТА

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на пумпа за точење на ТНГ.

 

Локација: Скопје
Клиент: ОКТА