• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Порше Македонија

– Набавка на опрема и изведба на инсталација за греење на нов сервис со  гасни инфрцрвени греалки и вентилација

– Набавка, транспорт и монтажа на гасен котел Eurobangas

– Изведба на инсталации за ладење на сервис и изведба на термотехничка опрема (Mitsubishi Electric)