• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Пуклавец и пријатели Винарија Дисан Хилс – Неготино

–  Набавка, монтажа и пуштање во работа на опрема за ладење на резервоарите со вино.

– Воздушно ладен чилер SAUNIER DUVAL  SDCA 80kW и компресор ALMIG тип COMBI 15-8/500D.

 

Локација: Неготино
Клиент: Puklavec Family Wines