• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

QBE – Кјуби Македонија

– Испорака и монтажа на опрема за ладење и климатизација: ладилна машина – чилер со капацитет  320 kW.

– Набавка и монтажа на вентилоконвектори (фенкојлери) за 3 и 7 кат.

– Набавка и монтажа на вентилоконвектори (фенкојлери) за 4 и 5 кат.

 

Локација: Скопје
Клиент: QBE - Кјуби Македонија