• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

РИО КАФЕ

– Изведба на инфрацрвено греење на пропан бутан: гасни греалки, резервоар и испарувачка станица 100 kg/h.

 

Локација: Скопје
Клиент: Рио Кафе