• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

РЖ Институт

– Изработка на основен проект за гасовод  и гасна редукциска станица.

– Изградба на гасна инсталација со редукциска станица.

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на гасни греалки.

 

Локација: Скопје
Клиент: РЖ Институт