• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Спорт М

– Испорака и монтажа на вентилоконвектори

 

Локација: Скопје
Клиент: Спорт М