• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

СТРАБАГ

– Набавка и изведба на термо-технички инсталации вклучувајќи и гасна котлара

 

Локација: Скопје
Клиент: Страбаг