• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ТАВ – Аеродром

– Изработка на Основен проект за гасовод и мерно-регулациона станица.

– Набавка и изведување на:

– дистрибутивен гасовод од ПЕ цевки: ф90мм ПЕ100 должина 1км.

– мерно регулациона станица 500 м3/h и останата гасна опрема.

 

Локација: Скопје
Клиент: ТАВ - Аеродром