• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ТЕТЕКС Тетово

– Набавка и монтажа на опрема за нова котлара на мазут, инсталирање на паровод со капацитет 32 t/h (350 0C) прегреана пареа.

– Набвка и монтажа на два горилника за мазут SAACKE, тип SKVG 100, капацитет 11 MW.Изведба и реализација на проект за потребите на

 

Локација: Тетово
Клиент: ТЕТЕКС Тетово