• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Пивара Скопје

– Изградба на приклучен гасовод.
– Изведена комплетна реконструкција на постоечката опрема во котлара за работа на природен гас.
– Вкупно инсталирана снага: 36 MW.
– Набавка и пуштање во работа на 2 горилника SAACKE тип SKVG 100, со капацитет 1.1 MW.

 

Локација: Скопје
Клиент: Пивара Скопје