• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Топлификација на Приштина – ТЕРМОКОС

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на:

– 2 горилника SAACKE, тип SKV 300 (2×34 MW)

– комплет SCADA (автоматско далечинско управување) за SAACKE и Petrokraft горилници

– Набавка на: вентили, филтри, пумпи Grundfos, топлоизменувачи AlfaLevel, фланши.

– Изработка на нов преден екран, екрански цевки, шамотирање.

– Изработка на команден ормар и каблирање.

– Модернизација на котлара

– Испорака на  41 топлински изменувачи, производ на LPM.

– Испорака на 65 пумпи GRUNDFOS.

– Испорака на резервни делови за SAACKE горилници.

– Набавка на вентили и фаќачи за топловоден систем.

 

Локација: Приштина
Клиент: Топлификација на Приштина - ТЕРМОКОС