• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Топлификација – Скопје Север

– Гасификација на котел бр.2.

– Набавка испорака и монтажа на 2 комбинирани горилници гас/мазут SAACKE тип SKVG 100, снага 2×11 MW, комплет со гасна рампа и автоматика за управување на горилници за комбинирана работа гас/мазут.

 

Локација: Скопје
Клиент: Топлификација - Скопје Север