• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

ТПК Орометал

– Испорака и пуштање во работа на 4 горилници SAACKE тип SKVA 102, капацитет 10 MW

 

Локација: Хрватска
Клиент: ТПК Орометал