• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Универзитет на Југоисточна Европа

– Проектирање (изработка на основни проекти за топловодна котлара),набавка на опрема и комплетна изведба на нова котлара на пелети, капацитет на котли 3х560 Kw вкупно=1.680 Kw.

 

Локација: Тетово
Клиент: Универзитет на Југоисточна Европа