• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Виа Вевчани- Вевчани

– Изведба на нова котлара (комплет):  4 котли на нафта со капацитет 1 MW, 2 надземни резервоари 100 м3, цевна инсталација, арматура.

 

Локација: Скопје
Клиент: Виа Вевчани - Вевчани