• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Виеми ЗиЗ

Набавка на опрема и изведба на инсталација за греење  и автоматика

 

Локација: Охрид
Клиент: Виеми ЗиЗ