• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

“Тутунски комбинат” Куманово

– Изградба на приклучен гасовод со притисок 4 бари

– Изведена комплетна реконструкција на постоечката опрема во котлара за работа на природен гас

– Инсталирана снага на горилничка опрема 12 MW

– Набавка и пуштање во работа на 2 горилника SAACKE тип SKVJG 55, со капацитет 6 MW

 

Локација: Куманово
Клиент: "Тутунски комбинат" Куманово