• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Завар Компани

– Изработка на Основен проект за греење.

– Испорака и монтажа на опрема за инфра греење на ТНГ.

– Инсталирана снага: ладење 180 kW, и гасни уреди за греење 2х28 kW.

– Резервоар за ТНГ, капацитет 5 м3.

– Вградување на испарувачко редукциска станица за ТНГ, капацитет 50 kg/h.

 

Локација: Скопје
Клиент: Завар Компани