• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Зона Трико

– Испорака и монтажа на гасна опрема два подземни резервоари од 10 м3 за ТНГ, испарувачко-редукциска станица 200 kg/h и цевен развод до потрошувачи

 

Локација: Виница
Клиент: Зона Трико