Нашата цел овде во SALUS, е да создадеме подобри енергетскo ефикасни домови преку нашиот безжичен систем за котли и за подно греење, термостати и други уреди за Smart Home. Нашите безжични и жични програмибилни Термостати и други уреди за Smart Home може да се контролираат преку Wi-Fi и преку Интернет. Нашите термостати за греење и подно греење ви овозможуваат подобро да го регулирате и следите системот за греење на вашиот дом, создавајќи подобар и поисплатлив систем за греење што може да се автоматизира и безжично да се контролира околу вашиот дом. Некои од нашите други производи за паметни домови се движат од безжични сензори за врати и прозорци до релеи за светлина и паметни приклучоци.