COMAP е една од ретките индустриски компании кои ги снабдуваат сите потребни компоненти за комплетна инсталација, од генератор до емитер, за греење, климатизација и санитарни апликации. Француската индустриска група, COMAP има меѓународно присуство: продажна мрежа во повеќе од 20 земји и пет производни локации во Европа (во Франција, Италија и Шпанија).
Повеќе