• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

АЛЕАНТ – Скопје

– Набавка, монтажа и пуштање во работа на опрема за централно греење: цевен развод, ормарчиња и радијаторско греење со електрични котли од VAILLANT тип Eloblock

 

Локација: Скопје
Клиент: Алеант Скопје