Valdom doo е основан 2010 година со идеја да одговори на адекватен и современ начин на се поголемите потреби на пазарот во областа на водоводот и канализацијата.

Мисијата на нашата компанија е залагање во пронаоѓање на најдобрите решенија кои поставуваат стандарди во погледот на квалитетот, трајноста, ефикасноста и екологијата.