• Булевар Србија бр 2, 1000 Скопје

Алкалоид

– Изработка на Основен проект за реконструкција на котлара за работа на природен гас.

– Набавка и испорака на: парни котли  ТПК со капацитет 5 t/h и 8 t/h со комбинирани горилници SAACKE и комплетна арматура. Дог.20/2018

 

Локација: Скопје
Клиент: Алкалоид